Skoči na glavno vsebino

Projekti

NOVI PROJEKTI

 • Projekt “deutsch.info – Deutsch für Kinder mit der Dandelin App” (deutsch.info – nemščina za otroke z aplikacijo Dandelin), KA220-BE-22-36-88867 je Tod okriljem nationalen agencije DE03 – Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz, Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich in traja od  1. 9. 2022 do 31. 8. 2025 (Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.). Povezava: https://deutsch.info/dandelin

Opis:

Glavni rezultat bo razširjena aplikacija Dandelin s približno dvojno količino vsebine v primerjavi s trenutno dostopno vsebino. Novi materiali bodo sledili strukturi obstoječih materialov, v aplikaciji pa so možne nekatere prilagoditve strukture. Večino vsebine aplikacije je mogoče uporabiti tudi kot ločeno gradivo za poučevanje/učenje in bo na voljo tudi zunaj aplikacije za učitelje, ki jih lahko prenesejo za svoje razrede: vsi animacijski videoposnetki in pesmi so na voljo na kanalu deutsch.info YouTube kot ločen seznam predvajanja Dandelin. Učitelji lahko prenesete tudi vse video in zvočne datoteke iz razdelka Dandelin – nemščina za otroke na deutsch.info, da jih lahko uporabljate brez povezave v učilnicah in vrtcih. Zato jih je mogoče obravnavati kot samostojna učna gradiva. V vsakem modulu je kratka animacija in ena pesem dodatek k interaktivnemu učenju besedišča. Znotraj aplikacije so videoposnetki namenjeni predstavitvi teme in besedišča. So zabavne, privlačne in otroke popeljejo v nemško govoreči svet. Skozi to potopitev in podporo ki jih ponujajo slike in zgodba, se otroci naučijo razumeti besedne zveze in besede, s katerimi se bodo pozneje znova srečali interaktivne naloge.V kombinaciji z že pripravljenimi učnimi gradivi nov projekt predstavlja edinstveno izobraževalno ponudbo na področju zgodnjega učenje nemškega jezika. Podvojitev vsebine aplikacije bo zagotovila ustrezno več gradiva za učenje z aplikacijo.

Projektni partnerji:

STUDIO GAUS GMBH (Nemčija),, Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenija), Österreich Institut GmbH (Avstrija), Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija), Scoala Gimnaziala “Pia Bratianu” (Romunija), Vrtec Tezno Maribor (Slovenija), Österreichische Kinderfreunde Graz-Leonhard (Avstrija).

 

 • Projekt »deutsch.info/olgea: Outdoor Learning of German and rising Environmental Awareness«  se je začel izvajati 1. 9. 2022 in bo trajal do 31. 3. 2025 , financira ga Evropska unija po programu ERASMUS+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education (Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.)

Opis:

S projektom “deutsch.info/olega: učenje nemščine na prostem in spodbujanje okoljske ozaveščenosti” smo si zadali nalogo razviti gradiva in ponuditi nadaljnje usposabljanje za poučevanje nemškega jezika na prostem ter tako v pouk nemščine vnesti gibanje, okoljske kompetence, senzorične izkušnje in interdisciplinarno učenje. S takšnim celostnim pristopom k učenju jezika želimo izboljšati znanje otrok  na področju nemškega jezika in okoljske ozaveščenosti, kot tudi spodbujati njihovo zdravje in socialne veščine.  Naše naloge: izboljšati kompetence učiteljev in učiteljic za učenje nemščine na prostem s pomočjo gradiv za nadaljnje izobraževanje, izboljšati znanje nemškega jezika in okoljsko ozaveščenost sodelujočih otrok, izboljšati razpoložljivost orodij za poučevanje jezikov na prostem za učitelje v EU.

Opis projekta v slovenščini in nemščini.

Projektni partnerji: 

Inter-kulturo, d.o.o. (Slovenija), Univerza Maribor (Slovenija), Osnovna šola Retkovec (Hrvaška), Osnovna šola Janka Glazerja Ruše Ruše (Slovenija), Studio GAUS GmbH (Nemčija), Klaipedos Hermano Zudermano (Litva).

            

 • Projekt deutsch.info+ : new teaching approaches to foreign language learning for pupils with dyslexia; ŠIFRA PROJEKTA: 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032499) se je začel izvajati 1. 11. 2021 in bo trajal do 30. 4. 2024. Financira ga Evropska unija po programu ERASMUS+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education.

Koordinator je IZVORI DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA NAKLADNICKU DIELATNOST (Hrvaška). Partnerji pa STUDIO GAUS GMBH (Nemčija), Verein zur Förderung legasthener und unter erschwerten Bedingungen lernender Menschen (Avstrija), Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenija), Osnovna skola Retkovec (Hrvaška), UNIVERZA V MARIBORU; Oddelek za germanistiko (Slovenija) in Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija).

SPLETNA STRAN: https://deutsch.info
Opis projekta v slovenščini in nemščini: deutsch+Webseite_SI

 • Projekt kids_deutsch_info. Več si lahko preberete na uradni spletni strani: deutsch.info  in na povezavi Infotext Deutsch “Hallo! Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Dandelin. Ich helfe Kindern von 5-8 Jahren beim Deutschlernen! Wo ihr mich findet?  In der App Dandelin – Deutsch für Kinder, die im Rahmen eines Erasmus+ Projektes vom Österreich Institut in Zusammenarbeit mit fünf anderen Partnerorganisationen entwickelt wird. Wann sind wir fertig? Im September 2021!”  https://deutsch.info/de/kids
 • Projekt OBJEM
 • Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
 • Prva zaposlitev na področju VIZ
 • PROJEKT “ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG”
 • Projekt Uživajmo v zdravju Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani:  www.uzivajmovzdravju.siDejavnosti na šoli v okviru projektaPredstavitveni video
 • Projekt deutsch.info Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani: deutsch.info 
 • projekt Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin (Mednarodni projekt ATS 2020 – Assessment of Transversal Skils) v sodelovanju z ZRSŠ. Osnovni namen mednarodnega razvojnega projekta ATS 2020 je razvijati sodobne strategije poučevanja in učenja ter (samo)spremljanja in (samo)vrednotenja transverzalnih veščin in znanj v skladu s filozofijo formativnega spremljanja s pomočjo IKT. Prenašanje odgovornosti za lastno znanje na učenca, spremljanje učenčevega napredka na drugačen način (sodobnejši, mikavnejši, transparentnejši …), nadgradnja lastnega znanja (akcijskega razvoja učiteljevega dela), izmenjava izkušenj ter medpredmetno povezovanje po vertikali in horizontali. Cilj je vpeljava formativnega spremljanja znanja, napredka, učenčevega dela (na šoli, v razredu, pri posamezniku) ob pomoči e-listovnika učenca (in učitelja). Člani projektnega tima bodo skupaj načrtovali, ustvarjali, se izobraževali in izobraževali druge, razvijali ideje, si pomagali, svetovali in kolegialno hospitirali. Poudarek pri delu bo na razvijanju transverzalnih veščin s problemskimi nalogami povezano s formativnim spremljanjem učenčevega napredka ob intenzivni uporabi IKT. Poleg tega bomo dobljene rezultate sproti analizirali, načrte dopolnjevali in odpravljali pomanjkljivosti. O izsledkih bomo obveščali vodstvo šole, kolege in starše. V času trajanja projekta in po njem pričakujemo pri učencih višje dosežke znanja, več samostojnosti pri delu, več radovednosti, vedoželjnosti in zadovoljstva ter večjo odgovornost učencev za njihovo znanje. Pri učiteljih pričakujemo napredek pri uporabi formativnega spremljanja učenčevega napredka pri pouku.
 • ImTeaM4EU v sodelovanju z Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW (Ministrstvo za šolstvo in nadaljnje izobraževanje nemške zvezne dežele Nordrhein-Westfalen), Osnovna naloga v projektu je razvijanje metod za poučevanje in izboljšanje znanja na področju jezikovnih, naravoslovno – matematičnih in državljanskih kompetenc. Cilj je z aktualnimi temami načrtovati in izvesti problemsko orientiran pouk, ki pozitivno vpliva na usvajanje evropsko orientiranih kompetenc. Te so v večini učnih načrtov omenjene, a manjkajo konkretni napotki za njihovo smiselno uporabo pri problemsko orientiranem pouku. Prav tukaj je glavni cilj projekta – učitelji različnih predmetov dobijo konkretni nabor metod z razlagami in možnostmi uporabe pri pouku, kateri razvija sodobnega evropskega državljana. V projektu sodelujejo šole, univerze in privatna podjetja naslednjih držav: Nemčije, Poljske, Estonije, Švice in Slovenije. Iz Slovenije smo v projektu Filozofska fakulteta Maribor in Osnovna šola Janka Glazerja Ruše. V projektu sodelujoči učenci, se bodo v času trajanja projekta udeležili mednarodne izmenjave.
 • Dvig ravni znanja in bralna pismenost – ZRSŠ. Cilj projekta je s sodobnimi metodami in oblikami dela dvigniti bralno pismenost med učenci.
 • »For easy speaking and redaing« v sodelovanju z Ministerstvo školstvi mladeže a telovychovy in MŠ Tešany. V okviru projekta se bo vršila izmenjava strokovnih delavcev. Cilj je spoznavanje kurikula sodelujočih šol in izmenjava primerov dobrih praks.
 • Humanitarni projekt z OŠ Dragojlo Dudič iz Beograda. Poudarek je na delu z učenci s posebnimi potrebami, razvijanju njihove pozitivne samopodobe in vzgajanju čuta solidarnosti, spoznavanje drugih kultur in običajev. Izmenjava je predvidena v mesecu oktobru in mesecu aprilu.
 • Sodelovanje na zimskih otroških mednarodnih igrah otrok v Innsbrucku. Učencem želimo omogočiti, da merijo svoje športne moči z vrstnik iz sveta.

 

PROJEKT MIRNO MORJE

Ponovno se bomo udeležili projekta MIRNO MORJE, ki bo potekal v mesecu septembru na hrvaškem. “MIRNO MORE” je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Nekaj razlogov in ciljev za projekt “MIRNO MORE”:
Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje ter nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj.

Morje, jadrnica in posadka zahtevajo medsebojno skrb, upoštevanje in spoštovanje. Takšen način preživljanja časa nudi mladim možnost učenja, prevzemanja odgovornosti zase in za druge, timskega delovanja, socialnih veščin, reševanja konfliktov na ustrezen način, obvladanja strahu/skrbi in izražanja zdrave tekmovalnosti.

(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost