Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba:

Andreja Kuder, psihologinja
Boštjan Ravnjak, pedagog.
Ana Kljajič (psihologinja).

Opravljata svetovalno delo in nudita specifično učno pomoč učencem z učnimi težavami. Vodita posvetovalne pogovore z učenci in starši, ki so enakovreden partner v svetovalnem odnosu, kajti starši nosijo največjo odgovornost za vedenje in šolanje svojega otroka. Starši imajo pravico in dolžnost soodločanja glede izbire izbirnih predmetov in vključevanja v različne oblike dela otroka v šoli. To so individualizirani programi za učence s posebnimi potrebami, vključitev v dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, soodločanje o nadaljevanju šolanja. Skupaj s starši rešujeta socialna vprašanja, se posvetujeta o težavah pri vzgoji otrok ipd.

Oba opravljata preventivno dejavnost, vodita delavnice za učence in sodelujeta pri projektnih dnevih. Prav tako seznanjata učence z metodami učinkovitega učenja.

Učencem in staršem sta na voljo vsak delovni dan. Za individualni razgovor se lahko najavite po telefonu:
669 04 93 pri psihologinji in
669 04 84 pri pedagogu.

Delovni čas psihologinje je od 7.30 do 14.30, pedagoga od 7.00 do 14.00.

UČNE TEŽAVE

USMERJANJE

UČENCI S PRIMANKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA

(Skupno 2.897 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost