Osnovni podatki o šoli

OŠ Janka Glazerja Ruše
Lesjakova ulica 4

2342 Ruše
Ravnatelj: Ladislav PEPELNIK
E-mail ravnatelja: rav-osmbjg@guest.arnes.si
Pomočnik ravnatelja: Miro JAUŠOVEC
E-mail pomočnika ravnatelja: miro.jausovec@glazer.si
Poslovna sekretarka: Aleksandra GRIČNIK
Računovodja: Dominika ŠMID
Knjigovodja: Ana HOLCMAN
Organizatorica prehrane: Barbara OZBIČ KIRIJAKOPULOS

Tel. tajništvo: 02 669 04 80
Tel. računovodstvo: 02 669 04 94
Tel. knjigovodja: 02 669 04 91
Tel. org. preh.: 02 669 04 85
Tel. psihologinja: 02 669 04 93
Tel. pedagog: 02 669 04 84
Fax: 02 669 04 96

E-mail: OS-J.glazerja-ruse@guest.arnes.si

TRR: 01308-6030678303
Davčna številka: 51038315

 

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše je ustanovila Občina Ruše.


ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš obsega naselja Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše, Lobnica, Smolnik in Fala. . Skupno število učencev je 462 (216 deklet in 246 fantov).

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga Ljiljana Mićović Struger, Boštjan Ravnjak, Jasna Pušnik, Simona Kraner, Aleksandra Gričnik, Iztok Kološa, Barbara Šarh, Aleš Trop, Tomi Prosnik, Katja Jurkovič Urleb, Milan Kuhta.

SEZNAM UČITELJEV
LOGOTIP (*.cdr, *.jpg)
PRAVILA HIŠNEGA REDA (*.pdf)
PRAVILA ŠOLE (*.pdf)
VIDEO PREDSTAVITEV
PEDIATRINJA
DONATORJI
ZGODOVINA ŠOLE
IZJAVA O ZASEBNOSTI
ORGANIGRAM ZAVODA
– PUBLIKACIJA 2018/2019
PROSTA DELOVNA MESTA

(Skupno 2,203 obiskov, današnjih obiskov 1)