Osnovni podatki o šoli

OŠ Janka Glazerja Ruše
Lesjakova ulica 4

2342 Ruše
Ravnatelj: Ladislav PEPELNIK
E-mail ravnatelja: rav-osmbjg@guest.arnes.si
Pomočnik ravnatelja: Miro JAUŠOVEC
E-mail pomočnika ravnatelja: miro.jausovec@glazer.si
Poslovna sekretarka: Aleksandra GRIČNIK
Računovodja: Dominika ŠMID
Knjigovodja: Ana HOLCMAN
Organizatorica prehrane: Valerija BRIŠNIK

Tel. tajništvo: 02 669 04 80
Tel. računovodstvo: 02 669 04 94
Tel. knjigovodja: 02 669 04 91
Tel. org. preh.: 02 669 04 85
Tel. psihologinja: 02 669 04 93
Tel. pedagog: 02 669 04 84
Fax: 02 669 04 96

E-mail: OS-J.glazerja-ruse@guest.arnes.si

TRR: 01308-6030678303
Davčna številka: 51038315

 

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše je ustanovila Občina Ruše.


ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš obsega naselja Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše, Lobnica, Smolnik in Fala. . Skupno število učencev je 462 (216 deklet in 246 fantov).

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Katja Jurkovič Urleb, Tomi Prosnik, Nina Kolar), pet predstavnikov šole (Aleksandra Gričnik, Stanka Kramer, Simona Kraner, Jasna Pušnik, Boštjan Ravnjak) in trije predstavniki staršev (Iztok Kološa, Aleš Trop, Maja Zupančič).

LOGOTIP (*.cdr, *.jpg)
PRAVILA_HIŠNEGA_REDA_OSNOVNE_ŠOLE_JG_2019 (*.pdf)
PRAVILA ŠOLE (*.pdf)
VIDEO PREDSTAVITEV
PEDIATRINJA
DONATORJI
ZGODOVINA ŠOLE
IZJAVA O ZASEBNOSTI
ORGANIGRAM ZAVODA
– PUBLIKACIJA_2020_2021
PROSTA DELOVNA MESTA

(Skupno 7.331 obiskov, današnjih obiskov 3)
SOGO Dostopnost