Skoči na glavno vsebino

EKOLOŠKO LOKALNO JE DOBRO ZAME IN OKOLJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Ekološko lokalno je dobro zame in okolje

 

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše je partner v projektu EKOLOŠKO LOKALNO JE DOBRO ZAME IN OKOLJE

Osnovnošolci  bodo preko raznih dogodkov spoznavali prosto pašo in njene prednosti.

Podrobnosti o projektu:

Nosilec projekta:

JURŠE TOMAŽ – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Partner v projektu:

Osnovna šola  JANKA GLAZERJA RUŠE

Partner v projektu:

DRUŠTVO UPOKOJENCEV RUŠE

Naziv projekta:

EKOLOŠKO LOKALNO JE DOBRO ZAME IN OKOLJE

Namen projekta:

Prepoznavnost lokalne ponudbe

Glavne dejavnosti projekta:

Nabava osnovne črede

Osveščevalne dejavnosti

Cilj in rezultati projekta:

Prepoznavnost prednosti lokalne ponudbe

Vir sofinanciranja:

Sklad EKSRP

Vrednost sofinanciranja:

40.000,00 EUR

Vsebina projekta:

Prijavitelj in nosilec operacije  Jurše Tomaž, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ima dolgoletno tradicijo kmetovanja in reje živine, ki sega več generacij v preteklost. Kmetija je v Rušah prepoznana kot osredni nosilec blagovne znamke Pohorje beef, od leta 1998 ima certifikat ekološke reje, od leta 2019 pa tudi certifikat Izbrana kakovost Slovenija. Kmetija je ne samo vključena v blagovno znamko Pohorje Beef, pač pa je vodilna in zelo aktivna pri promociji vsega  kar je vezano na to blagovno znamko  in druge vrste  sonaravnega kmetovanja na Pohorju.

 

Že sedaj se njihova živina prosto pase po Pohorju. Ekološko vzrejo, ponudbo mesa iz te vzreje oz. vse, kar je sonaravno, želijo čim bolj približati lokalnemu prebivalstvu. V ta namen bodo izvedli demonstracijsko/osveščevalne dogodke, ki bodo po eni strani namenjeni prepoznavanju sonaravne živalim prijazne paše, po drugi strani pa prepoznavanju lokalne ponudbe ekološkega mesa.

 

V projektu sta dve glavni aktivnosti. Prva je vzpodbuditev lokalne ponudbe ekološkega mesa na kmetiji. V ta namen bo nabavljena oprema prodajnega prostora. Druga aktivnost je izvedba demonstracijsko/ osveščevalnih dogodkov, v katere bodo vključeni osnovnošolci in starejši, zato v projektu sodelujeta partnerja osnovna šola in društvo upokojencev.

 

Osnovnošolci  bodo preko raznih dogodkov spoznavali prosto pašo in njene prednosti. Prijavitelj bo tako skupaj s partnerji na kmetiji v praksi demonstriral primere in načine sonaravne reje ter paše živali v naravnem okolju. Nanje bodo prenesti vedenje, da kmet ne redi živali samo  in zgolj za zakol, čeprav se tudi ta mora zgoditi v določenem obdobju, pač pa tudi vedenje o koristih reje živali. Od gnojenja in posledično ohranjanja živih tal in s tem pridelave kvalitetnejše zelenjave in  sadja, do tega, da so prostopasoče živali kmetu v pomoč, saj mu ni potrebno travnikov kositi, gnojiti, do prednosti proste paše ker živali uživajo svežo hrano, itd..Z rejo živine na način, kot je na Pohorju, kmet skrbi za ohranjanje narave. Na dogodkih bo tudi degustacija jedi iz Pohorje beefa.

 

Drugi partner, društvo upokojencev, bo v okviru izvedenih delavnic poskrbel za medgeneracijski stik ter prenos izkušenj in znanja med starejšimi člani Društva upokojencev Ruše (DU), ki bodo v okviru delavnic otrokom iz Osnovne šole Janka Glazerja Ruše (OŠ) predstavili kako je nekoč potekala paša v naravnem okolju in reja živine na območju Ruš. Otroci OŠ bodo pod mentorstvom učiteljev in spremljevalcev vsebine tudi zapisali in ilustrirali, vsebina pa bo potem tudi razširjena v obliki publikacije – brošure, ki bo tudi eden od intelektualnih rezultatov operacije (delavnice, brošura in informacije na spletni strani ter družabnih medijev prijavitelja in partnerjev).

 

Za izvedbo demonstracijsko/osvečevalnih dogodkov potrebuje nosilec posebno pasmo krav. Nabavljena bo  čreda 12 glav goveda Aberdeen Angus, ki bo namenjena izključno ozaveščanju ranljivih skupin o praktičnih in naravovarstvenih vidikih paše v naravnem okolju. Govedo vrste Aberdeen Angus je zelo primerno za ekološko pašo in vzrejo, saj so izrazito pašne živali z dolgo življenjsko dobo od 15 do 20 let. So zelo vitalne in odporne, prilagojene ostremu in vetrovnemu podnebju ter posebej dobro prenašajo tako mraz kot vročino in velika temperaturna nihanja, zato se lahko v našem podnebju skozi vse leto prosto pasejo na pašnikih. Njihova posebnost je tudi, da nimajo rogov in so precej mirno in dobrodušno govedo ter za to še posebej primerne za namene demonstracij za pripadnike ranljivih skupin (otroke, mladostnike in starejše). Zaradi dolgoživosti bo nosilec projekta lahko brez težav zagotavljal petletno trajnost osnovne črede po zadnjem izplačilu subvencije.

 

Projekt se navezuje na doseganje ciljev iz SLR LAS Drava primarno na področju Večje vključenosti ranljivih skupin in sicer cilje vzpostaviti partnerstva za delo z mladimi ali starejšimi ter vzpodbujati ukrepe za aktivno staranje ter področja in ohranjati stanje naravnega okolja ob sočasni izrabi njegovih prednosti v turistične namene (zeleni turizem).

 

Skupna vrednost projekta tako znaša  47.290,76 EUR brz DDV, povračilo stroškov od LAS DRAVA pa 40.000,00 EUR.

 

(Skupno 192 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost