Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otrok, vpliva na njihovo počutje tako z zdravstvenega kot delovnega vidika. Zaželeno je, da vsak učenec zaužije v šoli vsaj en obrok. V naši kuhinji pripravljamo zajtrk, malico, kosilo ter popoldansko malico.
Zajtrk ob 7.00 je namenjen učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo.
Kosilo je na voljo od 12.00 ure do 14.30 ure, prav tako je v tem času na razpolago tudi popoldanska malica.

PRIJAVA
Prijavo na prehrano se praviloma vloži meseca junija za naslednje šolsko leto. Vsaka sprememba prijave se odda pismeno na obrazcu ali na elektronskem naslovu ana.holcman@glazer.si ali organizatorju šolske prehrane (valerija.brisnik@glazer.si). Starše obveščamo, da je za popoldansko malico v prvem razredu samo sadje. V višjih razredih (od 2. do 9. razreda) je popoldanska malica hkrati s kosilom. Tako ne vidimo potrebe, da otroke prijavljate na oba obroka hkrati. Učenci imajo ves dan na voljo jabolka – tudi v popoldanskem času.
Organizatorju šolske prehrane morate starši obvezno javiti specifike pri prehrani otrok (diete).

Starši imate možnost prijaviti otroke na kosilo tudi samo določene dneve, vendar je to potrebno storiti zadnji teden tekočega meseca za naslednji mesec.
Če otrok zboli ali je odsoten cel dan zaradi drugih razlogov, lahko prehrano odjavite tako kot do sedaj, na spletni strani šole (obrazec), na telefonski številki 669 04 91 ali na elektronskem naslovu: ana.holcman@glazer.si dan pred predvideno odsotnostjo ali izjemoma isti dan do 9. ure zjutraj. Prav tako na teh naslovih urejate spremembe in vse reklamacije v zvezi s prehrano otrok.
Prav tako vas ponovno obveščamo, da odjave samo kosil oz. popoldanskih malic ne moremo upoštevati, razen v primeru bolezni (takrat je otrok odsoten ves dan).

SUBVENCIONIRANA PREHRANA:
Podatke o subvenciji za učence , ki so prijavljeni na malico in kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.
Dohodkovni razred:
Subvencija malice:
pripada učencem iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače.
Subvencija kosila:
Od 1.2. 2017 pripada subvencija za kosilo učencem ,ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 36 % neto povprečne plače RS.
Starši lahko ugotovite upravičenost do subvencije iz odločbe o otroškem dodatku. Za vsa vprašanja v zvezi z odločbami pa je pristojen center za socialno delo.
Ponovno pa Vas opozarjamo, da vsi, ki imate subvencije s strani Ministrstva in obrokov pravočasno ne odjavite, oziroma, da otrok obroka ne koristi (ne gre jest oziroma se ne prijavi s ključem) plačate polno ceno starši. Zato na vas apeliramo, da ste dosledni, prav tako tudi otroci.

(Skupno 2.494 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost