ORGANIZACIJA POUKA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

Ruše, 14. 5. 2020

Spoštovani starši učencev prve triade!

Na podlagi sklepa vlade RS o postopnem sproščanju omejitvenih ukrepov in sklepa MIZŠ, bomo v ponedeljek, 18. 5. 2020, začeli z izvajanjem pouka in razširjenega programa za prvo triado. V nadaljevanju vam posredujem nekaj navodil za varen začetek in uspešno delo.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, pridejo v šolo vsi učenci 1., 2. in 3. razredov, katerih starši so nam posredovali izjavo o vstopu v šolo. Učenci, ki se iz zdravstvenih razlogov pouka ne morejo udeležiti, bodo še naprej delali od doma.

Pouk za vse učence se bo začel ob 8.20. Tiste učence, ki potrebujejo jutranje varstvo, pripeljite v šolo ob uri, ki ste jo napisali na prijavnico. Jutranje varstvo bo potekalo v učilnici 1. razredov. Ostale učence pripeljite v šolo med 8.00 in 8.20. Starši učencev 1. razredov, oddate otroke v garderobi, pred matično učilnico. Pred šolo vas bo pričakal informator, ki vas bo usmerjal v garderobo, upoštevaje varnostno razdaljo. Za vstop v šolske prostore potrebujete zaščitno masko. Obvezno si je potrebno razkužiti roke pred in po odhodu.

Učence 2. in 3. razredov pripeljete med 8.00 in 8.20 pred šolo. Učenci gredo obuti v matično učilnico. Pred vstopom v razred se v garderobi preobujejo in preoblečejo. Ker se bo veliko dejavnosti odvijalo na prostem, naj bodo učenci športno obuti in oblečeni.

Vse učence bodo prvi dan razredniki razdelili v skupine. V skupini bo največ 15 otrok.

Delo učencev 1. razredov bo potekalo v treh skupinah. Prav tako bo potekalo delo v 2. razredih v treh skupinah. Učenci 3. razredov bodo razdeljeni v štiri skupine. Urnike bomo imeli prilagojene, razrednik bo vsak dan določen čas, na razpolago učencem svojega razreda. Vse šolske potrebščine bodo učenci puščali v šoli. Vaj pevskega zbora ne bomo izvajali.

Po končanem pouku se prijavljeni učenci vključijo v podaljšano bivanje, ostali učenci gredo domov. Podaljšano bivanje bo potekalo v razredih, kot pred prekinitvijo pouka.

Za prijavljene učence bomo organizirali zajtrk, malico in kosilo.

SKUPAJ BOMO ZMOGLI, OSTANITE ZDRAVI,

BODITE POTRPEŽLJIVI IN POZITIVNI.

Ravnatelj: Ladislav Pepelnik, mag.

 

 

(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)