Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Naš vrtec

NAŠI  ENOTI

 

Ruše so umeščene med Dravo in vznožjem Pohorja, in skupaj z družbenim okoljem nudijo strokovnim delavkam in otrokom veliko možnosti za učenje in  pridobivanje novih spoznanj, ki so potrebna za kasnejši nemoten vstop otrok v šolo in vključevanje v širšo skupnost.

 

Vrtec Ruše je organizacijska enota Osnovane šole Janka Glazerja Ruše. Predšolska dejavnost se vrši v dveh enotah oz. v treh stavbah:

 

Vrtec Ruše

Vrtec Bistrica ob Dravi

 

VRTEC RUŠE

 

 

Enoto sestavlja 9 skupin, ki so razporejene v dveh stavbah in v matični osnovni šoli.

 

V manjši stavbi vzpostavljajo prve stike z vrtec, ter se kasneje sproščeno  igrajo in učijo otroci prvega starostnega obdobja  (1-3 leta), ki so razporejeni v dve skupini. Igralnici in prostorna garderoba ter veliko igrišče ob stavbi nudijo otrokom prijetne možnosti bivanja .

 

V večji stavbi je 5 oddelkov, v katere vključujemo otroke prvega (2 – 3 leta) in drugega (3 – 6 let) starostnega obdobja.  Igralnice in spremljevalni prostori za otroke so prostorni in opremljeni tako, da nudijo vse možnosti kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela tako cele skupini, kot manjših skupin in individualnega dela. Igralnicam dajejo posebni pečat tudi otroci sami, s svojimi izdelki, ki nastajajo pri vsakodnevnem delu.  Stavba je sestavljena iz dveh enakih delov s po tremi igralnicami, ki ju povezuje dolg hodnik in centralna kuhinja.

 

Neposredna bližina obeh stavb nudi otrokom in strokovnim delavkam možnosti za povezovanje na različnih nivojih življenja in dela vrtca, malčkom pa olajša prehod iz ene stavbe v drugo .

 

Vse skupine lahko za bivanje na prostem, ob različnih možnostih za sprehode, koristijo tudi dvoje velikih igrišč, opremljenih s peskovniki in različnimi igrali.

 

Od šolskega leta 2009/10 se otroci starejših skupin (5 – 6 let oz. 4 – 6 let) igrajo in učijo tudi v stavbi osnovne šole. Prostorni učilnici  smo s primernim pohištvom in didaktičnim materialom za predšolske otroke preuredili v prijetni igralnici, kar omogoča, da življenje in delo teče v ritmu vrtca, obenem pa otroci postopoma spoznavajo prostore šole, v katero bodo kmalu zakorakali kot prvošolčki. Z večkratnimi obiski sovrstnikov v matični stavbi vrtca in na igrišču, ter z vključevanjem v skupne dejavnosti in prireditve na nivoju vrtca vzdržujemo medsebojno povezanost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prijetno in varno bivanje otrok v vrtcu oskrbijo:

–          9 vzgojiteljic

–          11 pomočnic vzgojiteljic

–          2 kuharici

–          2 pomočnici kuharja

–          čistilka

–          hišnik

 

 

     

    
VRTEC BISTRICA OB DRAVI

 

Enota Vrtec Bistrica ob Dravi je od matične šole oddaljena 5 kilometrov in  stoji v naselju Bistrica ob Dravi.

 

Je dvooddelčna enota, katero obiskujejo otroci prvega (1 – 3 leta) in drugega starostnega obdobja (3 – 6 let). Glede na starost vpisanih otrok oblikujemo oddelek prvega starostnega obdobja oz. kombiniran oddelek, v katerem so združeno otroci prvega in mlajši otroci drugega starostnega obdobja, ter heterogen oddelek drugega starostnega obdobja. Vrtec obdaja veliko, pestro opremljeno igrišče, ki nudi otrokom in vzgojiteljicam veliko možnosti za učenje in igro na prostem. Okolica vrtca – vznožje Pohorja, travniki, polja in gozd, ter manjše urbano naselje dopolnjujejo dobre pogoje za delo in življenje.

 

Prav majhnost enote daje občutek domačnosti in še posebno povezanost ter sodelovanje z okoljem.  Otroci so vključeni v celodnevni program, v okviru katerega izvajamo tudi obogatitvene dejavnosti,  dodatno pa so še ponujamo dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke zavoda ali zunanji izvajalci. Obogatitvene dejavnosti so v večini namenjene otrokom drugega starostnega obdobja, dodatne dejavnosti pa otrokom od 4. leta dalje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne dejavnosti so organizirane v enoti, če je prijavljenih dovolj otrok, sicer se priključijo k skupini v enoti Vrtec Ruše. Večina dodatnih dejavnosti je organiziranih po 15.00 uri.

 

Za prijetno bivanje in varnost otrok poskrbijo:

–          2 vzgojiteljici

–          3 pomočnice vzgojiteljice

–          omočnica kuharja in čistilka

 

            

 

SOGO Dostopnost